Фирма за почистване

Както във всеки бизнес така и във фирма за почистване „Орвио“ са наложени определени стандарти и политики за работа с клиенти. Тук може да се запознаете с някои по-важни елементи, те са неразделна част от идеологията на провежданата политика във фирмата.


Конфиденциалност

Докато изпълняваме служебните си задължения получаваме достъп до информация за клиента от всякакво естество, наш основен приоритет е запазването на пълна конфиденциалност. Това е и една от причините да не си позволим да се похвалим с част от нашите клиенти, те са публично известни личности, пожелали да запазим бита им далеч от жълтата преса.

Професионална застраховка

Фирма за почистване Орвио , носи пълна материална и морална отговорност при възникване на щети и повреди, следствие на нашите действия или бездействия по време на служебните ни задължения. Извършваме професионално почистване по домовете, имаме сключени професионални застраховки 3-ти лица, с нас може да бъдете сигурни за качественото изпълнение на поставените задачи.


Фирма за почистване – цели

фирма за почистване
фирма за почистване

Вероятно всеки който е ползвал услуги на фирма за почистване е обърнал внимание на факта, че ние се стараем да изграждаме добри и дълготрайни взаимоотношения. Служителите които посещават клиентите ни, са строго проверени, съвестни и отговорни към своята работа. Наша основна цел е да осигурим на клиента толерантни, културни и компетентни служители с желание за работа в екип.

Качество на услугите по почистване

Фирма за почистване Орвио извършва всички предлагани услуги качествено и в срок. Ние осъществяваме много добър контрол на качеството, не само при предаване на обекта, но и по време на неговото обслужване. Ние предлагаме професионални решения за почистване, като вярваме във високата добавена стойност на услугите, а не в икономията с цел по-ниска цена.


Условия на труд

Орвио е внедрила Световни системи за управление и качествен контрол. Всички препарати, консумативи и машини които използваме по време на работа, са одобрени от Министерство на Здравеопазването и разполагат с еко етикет който гарантира и опазването на околната среда. Добрите условия на труд са също сред нашите приоритети и се следи за стриктното изпъляване на вътрешния правилник за обезопасяване на обектите и персонала по време на процесите по почистване.